top of page

Beste team coach,

Aangezien je eerder werd opgeleid als teamcoach via Leen Lambrechts  en we ervan uitgaan dat je al een tijdje aan de slag bent in dit vakgebied, ontwierpen we een training van 2 dagen op maat van jou als gevorderde teamcoach. 

Sommigen onder jullie hadden al aangegeven aan Leen dat jullie op zoek waren naar verdere verdieping na deze team coach opleiding. Dit kan een eerste stap zijn.

Leen Lambrechts immers heeft toegezegd om een intensieve samenwerking met Progression Designers aan te gaan in verband met Teamcoaching opleidingen, zowel voor teamleiders als voor teamcoaches. Dit geeft jullie de kans om ook aan te sluiten bij deze professionele groep van team coaches via een short cut!

Daarom: DIT UNIEKE AANBOD!

Breid je palet als teamcoach uit
met de Teams of the Future filosofie en tools!

Hoe bouw je als teamcoach aan Teams of the Future?

Verhoog je effectiviteit en leer nieuwe instrumenten en een nieuwe filosofie inzetten!

Je leert in deze training werken met een innovatieve methodologie en bijhorend meetinstrument waarop je de status van het team kunt aflezen. De opleiding reikt een houvast aan voor teamcoaches die op een systemische manier teams willen begeleiden naar high performance.

Teams zijn van groeiend belang voor organisaties. De prikkels en uitdagingen die organisaties te verwerken krijgen, in een steeds complexer wordende maatschappij, zijn niet meer te verwerken als individu. Er is nood aan meer intelligente vormen van samenwerking en daar zijn teams uitermate voor geschikt.

Het concept 'Teams of the Future' is ontwikkeld door het bestuderen van succesvolle teams die bijzonder performant bleken te zijn in die sneller en complexer wordende maatschappij.

In de praktijk zien we dat veel teamcoachings nog opgezet worden als een training (in groep) of als een soort 'incentive'.  In deze training vertrekken we vanuit een meer procesgerichte visie op teamcoaching. Deze visie op teams en teamontwikkeling is uitgedacht door Progression Designers en is gestoeld op hun Manifesto dat je kan inkijken via deze link:  https://www.progressiondesigners.com/manifesto.

 

Het exploreren, ondersteunen en integreren van wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van een slimme samenwerking – in teams - staat centraal. 

WAT biedt deze 2-daagse opleiding?

 • Je leert teams begeleiden naar high performance aan de hand van een complete en innovatieve methodiek: Teams of the Future.

 • Je leert werken op de 6 progressielijnen van deze methodiek en maakt ze zichtbaar door middel van een teamscan.  Zo wordt het ontwikkelingsproces van het team heel snel een heel stuk concreter en tastbaarder.

 • Je ontdekt een heldere taal om teamontwikkeling te prikkelen.  Deze taal is gebouwd op 6 concrete progressielijnen die aanwezig zijn in bijzonder effectieve teams.

 • Je leert interventies ontwerpen vertrekkende van de 6 progressielijnen die centraal staan bij de ontwikkeling van collectieve en collaboratieve intelligentie in teams.

 • Je verwerft diepgaand inzicht in hoe je eigen houding als teamcoach de groei van teams doet floreren of belemmert.

 • Je krijgt de kans om, samen met de andere deelnemers, je reeds bestaande instrumenten te integreren binnen de Teams of the Future visie.

Door deze 2 daagse opleiding te volgen, schakel je je gelijk met andere deelnemers die reeds de 6 daagse team coaching opleiding volgende bij Progression Designers. 

Het zal je een directe toegang gegeven tot de Teams of the Future community van teamcoaches.

Verder kan je ook direct aansluiten bij de Teams of the Future Masterclasses die we gaan aanbieden in de toekomst.

Dit is dus een unieke kans om aan te sluiten bij deze bloeiende Teams of the Future community ! 

De training wordt afwisselend begeleid door 3 trainers die elk hun expertise inbrengen.  We voorzien een individuele intake om de verwachtingen en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De opleiding bestaat uit 2 dagen. Vanaf dag 1 kan je als deelnemer een beroep doen op één van de begeleiders voor individuele coaching gekoppeld aan een afname van de teamscan met een team waar je als begeleider mee aan de slag bent.

PROGRAMMA & leermateriaal

Tijdens Dag 1 (2 juni 2020- kasteelhoeve Wange) leggen we de bouwstenen om te werken met teams op tafel via de progressielijnen uit het Teams of the Future Model. We bekijken welke interventies je binnen de 6 Progressielijnen kan uitvoeren en hoe je ze zelf zou kunnen ontwerpen

 

Je zal ook uitgenodigd worden om met een bestaand team aan de slag te gaan. Daarom is het reeds werken met groepen en teams een voorwaarde voor deze opleiding. Je krijgt vervolgens de kans om hierover terug te koppelen binnen de opleiding. Op die manier is er ruimte voor intercollegiaal advies, supervisie en uitwisseling van good practices.

Een teamcoaching start met een opdrachtgever of je nu interne of externe coach bent. Je onderzoekt in eerste instantie de vraag van de opdrachtgever en bekijkt vervolgens hoe je de online vragenlijst – al dan niet met het betrekken van stakeholders (cfr. 360° feedback) kan introduceren. We hebben doorheen de jaren geleerd dat het inzetten van dit instrument een gepaste voorbereiding vergt.

 

Tijdens Dag 2 (9 september 2020 - Kasteelhoeve Wange) gaan we nog verder in op het systemische aspect van werken met teams en reflecteren we op de concrete cases waar de online vragenlijst werd afgenomen. Dit betekent dat je binnen dit kader – samen met de groep - het rapport leert vertalen naar het ontwerpen van interventies en/of een concreet programma om de effecten van jouw team begeleidingen drastisch te verhogen.

Je krijgt:

 • Een toolbox om met het Teams of the Future model en filosofie aan de slag te gaan. 

 • De mogelijkheid om met een bestaand team de teamscan online te leren gebruiken. Zo leer je de tool en het bijhorende rapport kennen en gebruiken tijdens de opleiding.

 • Individuele begeleiding (naast de opleidingsuren) bij de integratie van deze opleiding in jouw praktijk als teamcoach of teamleider. Concreet betekent dit dat je individueel wordt begeleid bij je eerste afname van de teamscan en de begeleiding van een team in de praktijk.

 • Inzicht in en gebruiksrecht voor de teamscan.

KMO Portefeuille inzetten is mogelijk voor deze opleiding!

TESTIMONIALS

Een sterke opleiding met vernieuwende en diepgaande inzichten in teams en teamontwikkeling, aangevuld met een verhoogd bewustzijn van mijn eigen patronen als coach. Er worden heldere kapstokken aangereikt en een onderbouwd, krachtig instrument. Deze helpen je om, vanuit systemisch perspectief, op een slimme manier de gepaste interventies te ontwerpen ifv het prikkelen van het gewenste leervermogen in teams. Mooi om te zien hoe onze 3 gidsen enerzijds naadloos op elkaar aansluiten en anderzijds heel complementair zijn vanuit elk hun eigen expertise en persoonlijke eigenheid. Ik voel de energie stromen om ermee aan de slag te gaan!

- SOFIE DEBIE, GROWON, ORGANISATIECOACH EN TEAMCOACH

De dynamiek van de verschillende trainers heeft een grote meerwaarde. De opleiding heeft me helpen verdiepen en verbreden.

- SARA VAN DER DONCKT, CERTIFIED LEADERSHIP COACH, TRAINER

Fantastisch hoe de trainers je meenemen in een nieuwe tool en een nieuwe manier om naar teams te kijken. Daarenboven krijg je tal van voorbeelden en interventies die je kan inzetten in het begeleiden van teams.

- HILDE VAN WASSENHOVE, BALANCE IN MIND, TRAINER EN COACH

PRAKTISCH

Prijs : 890 euro

2 juni 2020 en 3 september 2020

Kasteelhoeve Wange

Dit tarief is inclusief een afname van de Teams of The Future teamscan t.w.v. 450 euro (prijzen excl. BTW).

Erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training. 

 • LinkedIn

Mieke Toppets

Mieke Toppets begeleidt al 15 jaar mensen, groepen en organisaties in verandering. Ze helpt organisaties zo bouwen dat ze transformatie van groepen en mensen mogelijk maken. Ze is gefascineerd door de impact van (on)gezonde groepsdynamieken op de performantie en geloofwaardigheid van een organisatie en haar mensen. In een vorig leven werkte ze, in een rol van teamleider, met verschillende teams doorheen complexe veranderingsprocessen. In haar aanpak brengt ze die praktijkervaring samen met een achtergrond in NLP, Systemisch Werk, Appreciative Inquiry, ProcesFacilitatie, High Performance Organisaties, Theory U, Transformerend Leiderschap, Richard Barrett Cultural Transformation Tools®, ...

 • LinkedIn

Leen Lambrechts

Leen Lambrechts-Noël is sinds 2006 Master Certified Coach (ICF) en startte diverse coaching instituten, waardoor ze ondertussen honderden coaches succesvol heeft opgeleid tot gecertificeerd coach. Ze is co-auteur van het boek  “Ik wil een coach’. 

Als lead-trainer van het 6 daagse teamcoaching programma bleef ze sinds 2010 bouwen aan vernieuwende insteken in teamcoaching. Leen combineert het beste van diverse werelden in haar aanpak:  Systemische insteken, Insights, Enneagram voor teams, Transformational Presence, Waardengedreven werken, Lencioni, Barrett, Lego Serious Play®, Deep Democracy, Sociocratie, Groepsdynamica, Outdoor opdrachten, … 
De kracht van 1+1= 3 laten ervaren en het werken naar een hogere maturiteit als team ligt Leen nauw aan het hart. Bij een design van een optimale teamcoaching interventie kan ze haar creativiteit en speelsheid hun plek laten nemen.
Als geaccrediteerd Coach Supervisor, superviseert ze ook teamcoaches via reflectieve supervisies.

 • LinkedIn

hans hoegaerts

Hans Hoegaerts is van nature geïnteresseerd in de patronen en de onzichtbare stromen in systemen. Door zijn focus te leggen op visueel werk - zoals onder andere tekenen met groepen, Value Stream Mapping, Visual Mapping, Lego Serious Play® - kunnen teams met een frisse blik kijken naar dat wat soms niet zichtbaar is. Daardoor kunnen teams hun paden die leiden tot progressie zelf beginnen uittekenen.   Hij heeft een sterke interesse in Clean Language, Design Thinking, Biomimcry, Systems Thinking, Lego Serious Play®, Voice dialogue, Calisthenics Mechanics, participatieve methodieken, tekenen & illustratie en zoveel meer. Zijn doel: Het zichbaar maken van wat onzichtbaar is om progressie te initiëren. Hans werkt vanuit het Progression Design Manifesto dat hij samen met Philippe Bailleur opstelde binnen progressiondesigners.com.

 • LinkedIn

philippe bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden.

bottom of page